Missie

Het is de doelstelling van VDL Wientjes Roden om continuïteit te genereren voor alle belanghebbers. Dit kan alleen door voldoende rendement te maken. VDL Wientjes Roden houdt, voor zover dat binnen haar vermogen ligt, rekening met alle milieu- en gezondheidsaspecten die opgelegd worden door overheden en/of gevraagd worden door haar opdrachtgevers tijdens productontwikkeling en productie en loopt daar zelfs in voor.